Vyhláška  č.  642/2004 Sb.
Ministerstva vnitra
, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
Oblasti úpravy:
EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;FORMY ČINNOSTI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ. AKTY STÁTNÍ SPRÁVY.;RODIČE A DĚTI.;Rozvoj informačních systémů.;Cestovní pas. Výjezdní doložka. Vízum.;Občanský průkaz.;
Schváleno (Vydáno): 10.12.2004 Účinnost od: 01.01.2005 Zrušeno: 01.01.2012
Uveřejněno v č. 218/2004 Sbírky zákonů na straně 11590

zrušeno 400/2011 Sb.