Vyhláška  č.  658/2004 Sb.
Ministerstva vnitra
, kterou se mění účinnost vyhlášek provádějících zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;SPRÁVA BEZPEČNOSTI A POŽÁRNÍ OCHRANY.;ŘÁDY A VYZNAMENÁNÍ. ČESTNÉ TITULY. ŠLECHTICKÉ TITULY.;Pracovní podmínky těhotných žen a matek.;
Schváleno (Vydáno): 03.12.2004 Účinnost od: 23.12.2004 Zrušeno: 27.07.2016
Uveřejněno v č. 224/2004 Sbírky zákonů na straně 11709

zrušeno 238/2016 Sb.