Zákon  č.  691/2004 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 438/2003 Sb.
Oblasti úpravy:
EVROPSKÁ UNIE (EU). ZÁPADOEVROPSKÁ UNIE.;SPOJE A INFORMACE V MEZINÁRODNÍM PRÁVU.;Mezinárodní právní pomoc.;Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.;Daně obecně.;
Schváleno (Vydáno): 09.12.2004 Účinnost od: 31.12.2004 Zrušeno: 21.06.2013
Uveřejněno v č. 234/2004 Sbírky zákonů na straně 12287

zrušeno 164/2013 Sb.