Informace  č.  NB08/2005
Národního bezpečnostního úřadu
k personální bezpečnosti
Oblasti úpravy:
OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ. STÁTNÍ, HOSPODÁŘSKÉ a SLUŽEBNÍ TAJEMSTVÍ.;Osoby fyzické.;Národní bezpečnostní úřad. Bezpečnostní prověrky.;
Schváleno (Vydáno): 01.10.2005 Účinnost od: 01.10.2005
Uveřejněno v č. 2/2005 Věstníku Národního bezpečnostního úřadu na straně 4