Sdělení  č.  NB12/2005
Národního bezpečnostního úřadu
Žádost organizace o certifikát NATO - doplnění bezpečnostního projektu
Oblasti úpravy:
OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ. STÁTNÍ, HOSPODÁŘSKÉ a SLUŽEBNÍ TAJEMSTVÍ.;ORGANIZACE.;Rozvoj informačních systémů.;Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO);
Schváleno (Vydáno): 01.10.2006 Účinnost od: 01.10.2006
Uveřejněno v č. 2/2005 Věstníku Národního bezpečnostního úřadu na straně 31