Sdělení  č.  NB18/2005
Českého telekomunikačního úřadu
Kryptografická ochrana utajovaných skutečností a certifikace kryptografických prostředků
Oblasti úpravy:
OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ. STÁTNÍ, HOSPODÁŘSKÉ a SLUŽEBNÍ TAJEMSTVÍ.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.;
Schváleno (Vydáno): 01.10.2005 Účinnost od: 01.10.2005
Uveřejněno v č. 2/2005 Věstníku Národního bezpečnostního úřadu na straně 82