Směrnice  č.  SC-885/2005
Ministerstva vnitra
k zákonu č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákonu č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a zákonu č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;OSOBNÍ A CESTOVNÍ DOKLADY.;Rodné číslo.;
Schváleno (Vydáno): 30.05.2005 Účinnost od: 29.07.2005 Zrušeno: 01.01.2012
Uveřejněno v č. 4/2005 Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí na straně 189

zrušeno MV-108001-48/SC-2011