Pokyn  č.  D-285
Ministerstva financí
k aplikaci § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a vymezení tzv. závislé činnosti
Oblasti úpravy:
Daň z příjmů fyzických osob.;
Schváleno (Vydáno): 10.08.2005 Účinnost od: 10.08.2005
Uveřejněno v č. 9/2005 Finančního zpravodaje na straně 819