Pokyn  č.  D-286
Ministerstva financí
ke zdaňování příjmů daňových nerezidentů plynoucích ze zdrojů na území ČR
Oblasti úpravy:
Daně z příjmů obecně.;Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.;Podnikání a majetková účast zahraničních osob.;
Schváleno (Vydáno): 13.10.2005 Účinnost od: 01.01.2006
Uveřejněno v č. 10/2005 Finančního zpravodaje na straně 950