Pokyn  č.  D-288
Ministerstva financí
k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
SPRÁVA VĚDY A VÝZKUMU.;Osvobození od poplatků a daní. Prominutí daně a příslušenství daně.;Daně z příjmů obecně.;
Schváleno (Vydáno): 13.10.2005 Účinnost od: 13.10.2005
Uveřejněno v č. 10/2005 Finančního zpravodaje na straně 953