Úplné znění  č.  91/2005 Sb.
Předsedy vlády
zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;LICENCE. LICENČNÍ SMLOUVA. LICENČNÍ PRÁVA.;Státní kontrola.;Správa a organizace průmyslu a energetiky.;Elektrická energie. Elektřina.;Plynárenství. Topný plyn.;Fondy.;Pokuty. Blokové pokuty.;Podnik. Podnikatel. Podnikání. Obchodní jmění. Kapitál. Majetek.;
Schváleno (Vydáno): 28.02.2005 Účinnost od: 28.02.2005 Zrušeno: 01.01.2007
Uveřejněno v č. 26/2005 Sbírky zákonů na straně 698

zrušeno 186/2006 Sb.