Zákon  č.  168/2005 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Oblasti úpravy:
SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. ORGANIZACE SOCIÁLNÍ POMOCI.;SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;SUBJEKTY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;SOCIÁLNÍ PÉČE. SOCIÁLNÍ POMOC.;ORGANIZACE.;PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;Správa nemocenského pojištění zaměstnanců.;Zabezpečení ve stáří. Starobní důchod.;Pojistné na sociální zabezpečení. Příspěvek na st. politiku zaměstnanosti.;Příspěvky (dávky) pěstounské péče.;Správa v rozmisťování pracovních sil, úřady práce.;Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.;Zabezpečení v nemoci. Pracovní neschopnost. Nemocenské dávky.;
Schváleno (Vydáno): 23.03.2005 Účinnost od: 01.06.2005
Uveřejněno v č. 62/2005 Sbírky zákonů na straně 3639