Zákon  č.  180/2005 Sb.
Parlamentu České republiky
o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)
Oblasti úpravy:
PÉČE O ČISTOTU OVZDUŠÍ. OCHRANA OZÓNOVÉ VRSTVY.;PRÁVNÍ OTÁZKY TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.;FINANCOVÁNÍ.;Elektrická energie. Elektřina.;Energetické zdroje. Paliva. Uhlí. Ropa. Zemní plyn. Uran. Rašelina.;Osoby fyzické.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;Pokuty. Blokové pokuty.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;Výkaznictví. Sociálně ekonomické informace.;
Schváleno (Vydáno): 31.03.2005 Účinnost od: 01.08.2005 Zrušeno: 01.01.2013
Uveřejněno v č. 66/2005 Sbírky zákonů na straně 3726

zrušeno 165/2012 Sb.