Nález  č.  181/2005 Sb.
Ústavního soudu
ve věci návrhu na zrušení § 36 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Veřejná dražba.;Zástavní právo. Hypotéka.;
Schváleno (Vydáno): 08.03.2005 Účinnost od: 10.05.2005
Uveřejněno v č. 67/2005 Sbírky zákonů na straně 3734