Zákon  č.  218/2005 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
SOCIÁLNÍ PÉČE. SOCIÁLNÍ POMOC.;SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;Zabezpečení ve stavu nouze. Životní minimum.;
Schváleno (Vydáno): 05.05.2005 Účinnost od: 01.10.2005 Zrušeno: 01.01.2012
Uveřejněno v č. 78/2005 Sbírky zákonů na straně 4024

zrušeno 329/2011 Sb.