Nález  č.  220/2005 Sb.
Ústavního soudu
ve věci návrhu na zrušení § 77k odst. 6 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ. STÁTNÍ, HOSPODÁŘSKÉ a SLUŽEBNÍ TAJEMSTVÍ.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;
Schváleno (Vydáno): 26.04.2005 Účinnost od: 06.06.2005
Uveřejněno v č. 79/2005 Sbírky zákonů na straně 4030