Zákon  č.  228/2005 Sb.
Parlamentu České republiky
o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Porušování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou.;Povolení k některým činnostem.;Darování.;Orgány státní celní správy a jejich pravomoc.;Pokuty. Blokové pokuty.;Poplatky správní.;Vývoz a dovoz věcí.;Jedy, drogy, narkotika, psychotropní a omamné látky. Doping. Anabolika.;Lékárny. Léčiva, zdravotnické potřeby, prostředky zdravotnické techniky.;Zásady kontroly.;Zásady správního řízení.;Působnost ústředních orgánů státní správy.;Lidské tkáně a orgány jako předmět právních vztahů.;
Schváleno (Vydáno): 18.05.2005 Účinnost od: 16.06.2005
Uveřejněno v č. 84/2005 Sbírky zákonů na straně 4670