Vyhláška  č.  322/2005 Sb.
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí
o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách
Oblasti úpravy:
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;Vysoké školy.;Školy střední. Učiliště. Školy vyšší odborné. Pomaturitní studium.;
Schváleno (Vydáno): 15.08.2005 Účinnost od: 01.09.2005 Zrušeno: 01.09.2012
Uveřejněno v č. 114/2005 Sbírky zákonů na straně 5710

zrušeno 28/2012 Sb.