Zákon  č.  342/2005 Sb.
Parlamentu České republiky
o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích
Oblasti úpravy:
Výzkumné ústavy.;Vědeckovýzkumná pracoviště. Vědečtí pracovníci.;
Schváleno (Vydáno): 28.07.2005 Účinnost od: 13.09.2005
Uveřejněno v č. 122/2005 Sbírky zákonů na straně 6018