Zákon  č.  357/2005 Sb.
Parlamentu České republiky
o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů
Oblasti úpravy:
NÁRODNÍ BOJ ZA OSVOBOZENÍ.;Příspěvky na sociální zabezpečení.;Odbojová protifašistická činnost.;Oběti války a fašistické perzekuce. Váleční poškozenci.;
Schváleno (Vydáno): 19.08.2005 Účinnost od: 19.09.2005
Uveřejněno v č. 124/2005 Sbírky zákonů na straně 6150

Pozn.: Část druhá nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.