Zákon  č.  361/2005 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Oblasti úpravy:
HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ.;Pokuty. Blokové pokuty.;Správa hospodářské soutěže.;
Schváleno (Vydáno): 19.08.2005 Účinnost od: 01.10.2005
Uveřejněno v č. 124/2005 Sbírky zákonů na straně 6161

Pozn.: Ustanovení části první čl. I bodu 49, pokud jde o § 25a, nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.