Zákon  č.  378/2005 Sb.
Parlamentu České republiky
o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu podpory investic, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů)
Oblasti úpravy:
DLUHOPISY OBECNĚ.;Družstevní bytová výstavba.;Státní finanční podpory.;Fondy.;
Schváleno (Vydáno): 19.08.2005 Účinnost od: 01.10.2005
Uveřejněno v č. 133/2005 Sbírky zákonů na straně 7086

Pozn.: Do 31.5.2020 název zněl: o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů).