Zákon  č.  392/2005 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Oblasti úpravy:
PRÁVNÍ OTÁZKY TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.;ZDRAVOTNÍ SPRÁVA. ZDRAVOTNICTVÍ.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými potřebami.;Výroba a distribuce potravin. Zemědělsko-potravinářský komplex.;Právo na život a zdraví.;Pokuty. Blokové pokuty.;Ochrana zdravých životních podmínek (očkování, dezinfekce, deratizace).;Hygienická a protiepidemická péče.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;Státní kontrola.;
Schváleno (Vydáno): 19.08.2005 Účinnost od: 27.09.2005
Uveřejněno v č. 136/2005 Sbírky zákonů na straně 7213

Pozn.: K rozdílné účinnosti některých ustanovení viz Čl. VIII zákona.