Zákon  č.  412/2005 Sb.
Parlamentu České republiky
o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ. STÁTNÍ, HOSPODÁŘSKÉ a SLUŽEBNÍ TAJEMSTVÍ.;Zpravodajská služba. Vojenské zpravodajství.;Národní bezpečnostní úřad. Bezpečnostní prověrky.;Bezpečnostní rada.;Státní bezpečnost. Bezpečnostní informační služba.;Rozvoj informačních systémů.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;Působnost ústředních orgánů státní správy.;Povolení k některým činnostem.;Podnik. Podnikatel. Podnikání. Obchodní jmění. Kapitál. Majetek.;Pokuty. Blokové pokuty.;Operativní technika. Zpravodajské prostředky.; ...
Schváleno (Vydáno): 21.09.2005 Účinnost od: 01.01.2006
Uveřejněno v č. 143/2005 Sbírky zákonů na straně 7526