Zákon  č.  412/2005 Sb.
Parlamentu České republiky
o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Oblasti úpravy:
OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ. STÁTNÍ, HOSPODÁŘSKÉ a SLUŽEBNÍ TAJEMSTVÍ.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Povolení k některým činnostem.;Působnost ústředních orgánů státní správy.;Ostatní ústřední orgány státní správy.;Organizační složky státu a územních samosprávných celků.;Povinnost zachovávat mlčenlivost.;Osoby právnické.;Osoby fyzické.;Podnik. Podnikatel. Podnikání. Obchodní jmění. Kapitál. Majetek.;Pokuty. Blokové pokuty.;Operativní technika. Zpravodajské prostředky.;Zpravodajská služba. Vojenské zpravodajství.; ...
Schváleno (Vydáno): 21.09.2005 Účinnost od: 01.01.2006
Uveřejněno v č. 143/2005 Sbírky zákonů na straně 7526