Úplné znění  č.  436/2005 Sb.
Předsedy vlády
zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá z pozdějších změn
Oblasti úpravy:
HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ.;EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ.;Správa hospodářské soutěže.;Pokuty. Blokové pokuty.;Obchodní tajemství.;
Schváleno (Vydáno): 03.11.2005 Účinnost od: 03.11.2005 Zrušeno: 01.05.2007
Uveřejněno v č. 151/2005 Sbírky zákonů na straně 8052

zrušeno 71/2007 Sb.