Vyhláška  č.  468/2005 Sb.
Ministerstva vnitra
, kterou se mění vyhláška č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru, ve znění vyhlášky č. 658/2004 Sb.
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;SPRÁVA BEZPEČNOSTI A POŽÁRNÍ OCHRANY.;
Schváleno (Vydáno): 21.11.2005 Účinnost od: 01.01.2007
Uveřejněno v č. 164/2005 Sbírky zákonů na straně 8702