Vyhláška  č.  492/2005 Sb.
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
o krajských normativech
Oblasti úpravy:
SPRÁVA ŠKOLSTVÍ. VÝCHOVA. VZDĚLÁVÁNÍ.;Prémie, odměny a příplatky.;Mzdy pracovníků školství.;Státní finanční politika.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;
Schváleno (Vydáno): 08.12.2005 Účinnost od: 01.01.2006 Zrušeno: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 170/2005 Sbírky zákonů na straně 8983

zrušeno 310/2018 Sb.