Vyhláška  č.  506/2005 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
, kterou se mění vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;Odbojová protifašistická činnost.;
Schváleno (Vydáno): 13.12.2005 Účinnost od: 01.01.2006 Zrušeno: 01.01.2012
Uveřejněno v č. 176/2005 Sbírky zákonů na straně 9866

zrušeno 329/2011 Sb.