Nařízení  č.  517/2005 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění termín nabytí účinnosti některých nařízení vlády, týkajících se služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Oblasti úpravy:
Pracovní poměr. Služební poměr. Jeho vznik a obsah.;Platnost a účinnost.;
Schváleno (Vydáno): 14.12.2005 Účinnost od: 28.12.2005
Uveřejněno v č. 178/2005 Sbírky zákonů na straně 9934