Pokyn  č.  D-293
Ministerstva financí
Sdělení k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami
Oblasti úpravy:
OECD. Organizace pro evropskou spolupráci a rozvoj.;Podnik. Podnikatel. Podnikání. Obchodní jmění. Kapitál. Majetek.;Daně obecně.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;Prvotní evidence.;
Schváleno (Vydáno): 23.12.2005 Účinnost od: 23.12.2005 Zrušeno: 01.01.2011
Uveřejněno v č. 1/2006 Finančního zpravodaje na straně 19

zrušeno D-334