Pokyn  č.  D-296
Ministerstva financí
o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2005
Oblasti úpravy:
Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;Dopravní prostředky. Motorová vozidla. Jízdní kola.;Daň z příjmů právnických osob.;Daň z příjmů fyzických osob.;Daně z příjmů obecně.;Pohonné látky. Nafta. Benzin. Petrolej. Olej.;Normativní právní akty.;
Schváleno (Vydáno): 13.01.2006 Účinnost od: 13.01.2006 Zrušeno: 01.01.2016
Uveřejněno v č. 1/2006 Finančního zpravodaje na straně 24

Pozn.: Zrušeno v rámci revize pokynů D na základě informací ze stránky http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/legislativa-a-metodika