Úplné znění  č.  3/2006 Sb.
Předsedy vlády
zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, jak vyplývá z pozdějších změn
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;STÁTNÍ PŘÍJMY. DANĚ, DÁVKY, POPLATKY.;STÁTNÍ FINANČNÍ SPRÁVA.;Povinnost zachovávat mlčenlivost.;Státní kontrola.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;Daně obecně.;Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.;Působnost státní finanční správy.;Právo hospodaření s národním majetkem. Správa národního majetku.;Majetkové sankce. Penále.;
Schváleno (Vydáno): 06.01.2006 Účinnost od: 06.01.2006 Zrušeno: 14.04.2006
Uveřejněno v č. 2/2006 Sbírky zákonů na straně 18

zrušeno 130/2006 Sb.