Informace  č.  NB11/2006
Národního bezpečnostního úřadu
Průmyslová bezpečnost - Abecední seznam organizací, kterým bylo vydáno potvrzení podle § 62 odst. 1 zákona č. 148/1998 Sb., Abecední seznam podnikatelů, kterým bylo vydáno osvědčení podle § 121 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb.
Oblasti úpravy:
ORGANIZACE.;OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ. STÁTNÍ, HOSPODÁŘSKÉ a SLUŽEBNÍ TAJEMSTVÍ.;Podnik. Podnikatel. Podnikání. Obchodní jmění. Kapitál. Majetek.;
Schváleno (Vydáno): 07.09.2006 Účinnost od: 07.09.2006 Zrušeno: 08.02.2007
Uveřejněno v č. 2/2006 Věstníku Národního bezpečnostního úřadu na straně 24

zrušeno NB03/2007