Rozhodnutí  č.  1/2006 (KS3)
Hejtmana Středočeského kraje
o vyhlášení stavu nebezpečí pro část území Středočeského kraje
Oblasti úpravy:
OCHRANA PŘED POVODNĚMI. ŽIVELNÍ UDÁLOSTI. POHROMY. KATASTROFY.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;
Schváleno (Vydáno): 01.04.2006 Účinnost od: 01.04.2006 Zrušeno: 22.04.2006
Uveřejněno v č. 3/2006 Věstníku právních předpisů Středočeského kraje na straně 86

zrušeno 4/2006 (KS)