Rozhodnutí  č.  2/2006 (KS3)
Hejtmana Středočeského kraje
k nouzovému stavu
Oblasti úpravy:
OCHRANA PŘED POVODNĚMI. ŽIVELNÍ UDÁLOSTI. POHROMY. KATASTROFY.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;
Schváleno (Vydáno): 03.04.2006 Účinnost od: 03.04.2006 Zrušeno: 20.04.2006
Uveřejněno v č. 3/2006 Věstníku právních předpisů Středočeského kraje na straně 91