Metodická pomůcka  č.  11/31 438/2006-115
Ministerstva financí
pro zjištění úrovně nastavení vnitřního kontrolního systému v oblasti státního rozpočtu
Oblasti úpravy:
FINANČNÍ KONTROLA.;Státní rozpočet. Rozpočty územních celků, krajů a obcí.;
Schváleno (Vydáno): 01.05.2006 Účinnost od: 01.05.2006
Uveřejněno v č. 5/2006 Finančního zpravodaje na straně 250