Zákon  č.  47/2006 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. ORGANIZACE SOCIÁLNÍ POMOCI.;SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;
Schváleno (Vydáno): 27.01.2006 Účinnost od: 27.02.2006 Zrušeno: 01.01.2012
Uveřejněno v č. 22/2006 Sbírky zákonů na straně 675

zrušeno 329/2011 Sb.