Zákon  č.  57/2006 Sb.
Parlamentu České republiky
o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
Oblasti úpravy:
MEZINÁRODNÍ PRÁVO SOUKROMÉ. MEZINÁRODNÍ PRÁVO PROCESNÍ.;VÝKON ROZHODNUTÍ. EXEKUCE. EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ.;CENNÉ PAPÍRY.;PENĚŽNÍ ORGANIZACE, ÚSTAVY A POJIŠŤOVNY.;FINANČNÍ KONTROLA.;DLUHOPISY OBECNĚ.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;PREZIDENT REPUBLIKY.;Legalizace výnosů z trestné činnosti.;Penzijní připojištění se státním příspěvkem.;Zprostředkovatel. Rozhodce.;Výsluhové nároky.;Základní předpisy o mzdách a platech.;Pracovní poměr. Služební poměr. Jeho vznik a obsah.; ...
Schváleno (Vydáno): 02.02.2006 Účinnost od: 01.04.2006
Uveřejněno v č. 24/2006 Sbírky zákonů na straně 777