Zákon  č.  108/2006 Sb.
Parlamentu České republiky
o sociálních službách
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.;SUBJEKTY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. ORGANIZACE SOCIÁLNÍ POMOCI.;SOCIÁLNÍ PÉČE. SOCIÁLNÍ POMOC.;Služební dohled a instanční dozor. Inspekce.;Organizační složky státu a územních samosprávných celků.;Povinnost zachovávat mlčenlivost.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Sociální příplatek.;Zabezpečení v invaliditě. Invalidní důchod. Částečný invalidní důchod.;Příspěvky na sociální zabezpečení.;Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci.; ...
Schváleno (Vydáno): 14.03.2006 Účinnost od: 01.01.2007
Uveřejněno v č. 37/2006 Sbírky zákonů na straně 1257