Zákon  č.  110/2006 Sb.
Parlamentu České republiky
o životním a existenčním minimu
Oblasti úpravy:
Zabezpečení ve stavu nouze. Životní minimum.;
Schváleno (Vydáno): 14.03.2006 Účinnost od: 01.01.2007
Uveřejněno v č. 37/2006 Sbírky zákonů na straně 1300