Zákon  č.  112/2006 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi
Oblasti úpravy:
Právní postavení cizinců.;Zabezpečení ve stavu nouze. Životní minimum.;Zabezpečení v nezaměstnanosti.;Průměrný výdělek.;Státní finanční podpory.;
Schváleno (Vydáno): 14.03.2006 Účinnost od: 01.04.2006
Uveřejněno v č. 37/2006 Sbírky zákonů na straně 1329

Pozn.: Ustanovení části čtyřicáté šesté nabývají účinnosti 1.4.2006. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2007.