Rozhodnutí  č.  126/2006 Sb.
Vlády České republiky
o prodloužení nouzového stavu
Oblasti úpravy:
OCHRANA PŘED POVODNĚMI. ŽIVELNÍ UDÁLOSTI. POHROMY. KATASTROFY.;Působnost ústředních orgánů státní správy.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;
Schváleno (Vydáno): 05.04.2006 Účinnost od: 05.04.2006 Zrušeno: 20.04.2006
Uveřejněno v č. 44/2006 Sbírky zákonů na straně 1554