Zákon  č.  130/2006 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;NÁHRADA ŠKODY V OBČANSKÉM PRÁVU.;Ochrana volně žijících živočichů.;Veterinární péče o hospodářská zvířata.;Plemenářství.;Orgány státní zemědělské a veterinární správy a jejich pravomoci.;Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.;Pokuty. Blokové pokuty.;Poplatky správní.;Státní rozpočet. Rozpočty územních celků, krajů a obcí.;Fondy.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;Operativní evidence.;Služební dohled a instanční dozor. Inspekce.; ...
Schváleno (Vydáno): 14.03.2006 Účinnost od: 14.04.2006
Uveřejněno v č. 45/2006 Sbírky zákonů na straně 1563