Zákon  č.  135/2006 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím
Oblasti úpravy:
TRESTNÉ ČINY PROTI RODINĚ A MLÁDEŽI.;PRAVOMOC A PŘÍSLUŠNOST SOUDU.;SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. ORGANIZACE SOCIÁLNÍ POMOCI.;SOCIÁLNÍ PÉČE. SOCIÁLNÍ POMOC.;VÝKON ROZHODNUTÍ. EXEKUCE. EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ.;Maření výkonu úředního rozhodnutí.;Úkony soudu v občanském soudním řízení.;Předběžná opatření v občanském právu.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 14.03.2006 Účinnost od: 01.01.2007
Uveřejněno v č. 46/2006 Sbírky zákonů na straně 1628