Sdělení  č.  99/2006 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor mezi vládou České republiky a vládou Anguilly
Oblasti úpravy:
AMERIKA.;Mezinárodní smlouvy o daních. Zamezení dvojího zdanění.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Velká Británie. Spojené království Velké Británie a Severního Irska.;Daně z příjmů obecně.;
Schváleno (Vydáno): 09.12.2004 Účinnost od: 04.10.2006 Zrušeno: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 49/2006 Sbírky mezinárodních smluv na straně 2103

zrušeno 11/2022 Sb.m.s.