Sdělení  č.  101/2006 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a závislým zámořským územím Spojeného království Montserrat
Oblasti úpravy:
AMERIKA.;Daně z příjmů obecně.;Mezinárodní smlouvy o daních. Zamezení dvojího zdanění.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Velká Británie. Spojené království Velké Británie a Severního Irska.;
Schváleno (Vydáno): 07.04.2005 Účinnost od: 04.10.2006 Zrušeno: 13.06.2019
Uveřejněno v č. 50/2006 Sbírky mezinárodních smluv na straně 2148

zrušeno 12/2022 Sb.m.s.