Úplné znění  č.  147/2006 Sb.
Předsedy vlády
zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;VETERINÁRNÍ PÉČE.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Povinnost zachovávat mlčenlivost.;Postgraduální a atestační studium.;Hygienická a protiepidemická péče.;Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.;Majetkové sankce. Penále.;Orgány státní zemědělské a veterinární správy a jejich pravomoci.;Výroba a distribuce potravin. Zemědělsko-potravinářský komplex.;Plemenářství.;
Schváleno (Vydáno): 20.04.2006 Účinnost od: 20.04.2006 Zrušeno: 01.01.2007
Uveřejněno v č. 50/2006 Sbírky zákonů na straně 1770

zrušeno 186/2006 Sb.