Zákon  č.  163/2006 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
Oblasti úpravy:
PRÁVNÍ OTÁZKY TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.;Projektová a rozpočtová dokumentace.;Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;
Schváleno (Vydáno): 24.03.2006 Účinnost od: 27.04.2006
Uveřejněno v č. 55/2006 Sbírky zákonů na straně 1988