Zákon  č.  179/2006 Sb.
Parlamentu České republiky
o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)
Oblasti úpravy:
SPRÁVA ŠKOLSTVÍ. VÝCHOVA. VZDĚLÁVÁNÍ.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.;Péče o zvyšování kvalifikace. Rekvalifikace.;Provozování živnosti. Živnostenské podnikání.;Pokuty. Blokové pokuty.;Poplatky správní.;Daně z příjmů obecně.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;Nostrifikace.;Školy soukromé.;
Schváleno (Vydáno): 30.03.2006 Účinnost od: 05.05.2006
Uveřejněno v č. 61/2006 Sbírky zákonů na straně 2097

Pozn.: Ustanovení části první hlavy I a II, § 22 písm. a), § 23 a 24, § 25 odst. 1, části druhé, části třetí bodů 2 až 15 a 19 až 23, části čtvrté a části osmé nabývají účinnosti 5.5.2006. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.8.2007