Zákon  č.  186/2006 Sb.
Parlamentu České republiky
o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
Oblasti úpravy:
Nemovitosti. Domovní majetek. Pozemky.;Projektová a rozpočtová dokumentace.;Územní plánování, investiční výstavba.;
Schváleno (Vydáno): 14.03.2006 Účinnost od: 11.05.2006
Uveřejněno v č. 63/2006 Sbírky zákonů na straně 2299

Pozn.: Ustanovení části třetí, čl. III bodu 1 nabývají účinnosti 11.5.2006. Ustanovení části padesáté první čl. LV nabývají účinnosti 1.7.2006. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2007